Statsfinanser og statsgæld, august 2018 (kun tabeller opdateres)

Publiceret 31. maj 2018

Dato og tidspunkt for begivenheden:

24-09-2018 08:00

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

​Statistikken indeholder en opgørelse af statens netto- og bruttofinansieringsbehov, statens ind- og udbetalinger samt dækningen af nettofinansieringsbehovet. Desuden er der en opgørelse af statsgælden og dennes fordeling på rentevilkår, løbetid og valuta.