Statsfinanser og statsgæld, december 2020 (kun tabeller opdateres)

Publiceret 30. september 2020

Dato og tidspunkt for begivenheden:

25-01-2021 08:00

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

​Statistikken indeholder en opgørelse af statens netto- og bruttofinansieringsbehov, statens ind- og udbetalinger samt dækningen af nettofinansieringsbehovet. Desuden er der en opgørelse af statsgælden og dennes fordeling på rentevilkår, løbetid og valuta.