Udlånsundersøgelse, 1. kvartal 2023

Publiceret 30. december 2022

Dato og tidspunkt for begivenheden:

13-04-2023 08:00

Abstract icon Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private
​Undersøgelsen foretages som et survey, hvor kreditchefen i hvert institut vurderer ændringer i låneudbud og -efterspørgsel samt betingelserne på lån. Vurderingen foretages dels på udviklingen i kvartalet, dels på de forventede ændringer i det kommende kvartal. Resultaterne bidrager til forståelsen af det danske kreditmarked bl.a. ved at belyse ændringer i institutternes kreditpolitik og lånebetingelser.

Undersøgelsen skal ses som et supplement til eksisterende kvantitative statistikker for MFI-sektorens udlån og renter.

Undersøgelsen omfatter pengeinstitutter i Finanstilsynets gruppe 1 og 2, samt realkreditinstitutter og filialer af udenlandske kreditinstitutter med betydende privat- og erhvervsudlån. Populationen justeres årligt forud for offentliggørelsen af resultaterne for 2. kvartal.