Værdipapirer, maj 2022

Publiceret 28. februar 2022

Dato og tidspunkt for begivenheden:

29-06-2022 08:00

Abstract icon Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Den generelle værdipapirstatistik dækker obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser registreret i VP Securities A/S, og indeholder oplysninger om beholdninger og nettotransaktioner fordelt på papirtype, udstedere og ejere. Statistikken suppleres derudover med oplysninger om danske residenters udstedelser i udlandet.

Værdipapirstatistik på fondskodeniveau omfatter VP-registrerede børsnoterede aktier og obligationer samt VP-registrerede investeringsforeningsbeviser, og indeholder oplysninger om det enkelte papirs ejerfordeling.

Statistikken giver en række detaljerede oplysninger om strukturerede obligationer på ISIN-kodeniveau. Oplysningerne stammer fra VP Securities A/S, hvor arrangørerne af produkterne angiver obligationernes karakteristika.