Udgivelseskalender

Dato for begivenhed Titel
05-08-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, juli 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-08-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, juni 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
13-08-2021

Direkte investeringer, 2. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
23-08-2021

Statsfinanser og statsgæld, juli 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
26-08-2021

Bank og realkredit, balancer - juli 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
26-08-2021

Bank og realkredit, renter - juli 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
27-08-2021

Værdipapirer, juli 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
27-08-2021

Porteføljeinvesteringer, juli 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
31-08-2021

Investeringsforeninger, juli 2021

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
31-08-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, juli 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
03-09-2021

Forsikring og pension, 2. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
06-09-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, august 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
08-09-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, juli 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
22-09-2021

Statsfinanser og statsgæld, august 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-09-2021

Bank og realkredit, renter - august 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
27-09-2021

Bank og realkredit, balancer - august 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
28-09-2021

Værdipapirer, august 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-09-2021

Porteføljeinvesteringer, august 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
30-09-2021

Investeringsforeninger, august 2021

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-09-2021

Finansielle konti, 2. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
30-09-2021

Danmarks udlandsformue, 2. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
30-09-2021

Financial Soundness Indicators, 2. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
30-09-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, august 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
06-10-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
08-10-2021

Udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2021

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
11-10-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, august 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
14-10-2021

Direkte investeringer, beholdning – 2020

Nationalbanken offentliggør årlige opgørelser af danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Læs mere
22-10-2021

Statsfinanser og statsgæld, september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-10-2021

Bank og realkredit, balancer - september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
27-10-2021

Bank og realkredit, renter - september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-10-2021

Porteføljeinvesteringer, september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-10-2021

Værdipapirer, september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
29-10-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
01-11-2021

Investeringsforeninger, september 2021

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
01-11-2021

Betalingsstatistik, 3. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
04-11-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-11-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, september 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
12-11-2021

Direkte investeringer, 3. kvartal 2021

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
22-11-2021

Statsfinanser og statsgæld, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
25-11-2021

Bank og realkredit, renter - oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
25-11-2021

Bank og realkredit, balancer - oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
26-11-2021

Porteføljeinvesteringer, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
26-11-2021

Værdipapirer, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
30-11-2021

Investeringsforeninger, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-11-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, oktober 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere

Plan for offentliggørelser og revisioner