Udgivelseskalender

Dato for begivenhed Titel
09-12-2022

Betalingsbalancens finansielle poster, oktober 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
12-12-2022

Forsikring og pension, 3. kvartal 2022

STATISTIKKEN OFFENTLIGGØRES 12. DECEMBER 2022. Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
22-12-2022

Bank og realkredit, renter - november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
22-12-2022

Bank og realkredit, balancer - november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
22-12-2022

Statsfinanser og statsgæld, november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
23-12-2022

Financial Soundness Indicators, 3. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
23-12-2022

Danmarks udlandsformue, 3. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
23-12-2022

Finansielle konti, 3. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
30-12-2022

Internationale reserveaktiver og likviditet, november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
04-01-2023

Værdipapirer, november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
04-01-2023

Porteføljeinvesteringer, november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
05-01-2023

Specifikation til Nationalbankens balance, december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
06-01-2023

Investeringsforeninger, november 2022

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
09-01-2023

Betalingsbalancens finansielle poster, november 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
09-01-2023

Udlånsundersøgelse, 4. kvartal 2022

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
23-01-2023

Statsfinanser og statsgæld, december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
26-01-2023

Bank og realkredit, balancer - december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
26-01-2023

Bank og realkredit, renter - december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
27-01-2023

Værdipapirer, december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
27-01-2023

Porteføljeinvesteringer, december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
31-01-2023

Investeringsforeninger, december 2022

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
31-01-2023

Internationale reserveaktiver og likviditet, december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
01-02-2023

Betalingsstatistik, 4. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
06-02-2023

Specifikation til Nationalbankens balance, januar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
08-02-2023

Betalingsbalancens finansielle poster, december 2022

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
14-02-2023

Direkte investeringer, 4. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
22-02-2023

Statsfinanser og statsgæld, januar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-02-2023

Bank og realkredit, balancer - januar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
27-02-2023

Bank og realkredit, renter - januar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-02-2023

Værdipapirer, januar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-02-2023

Porteføljeinvesteringer, januar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
28-02-2023

Internationale reserveaktiver og likviditet, januar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
02-03-2023

Investeringsforeninger, januar 2023

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
03-03-2023

Forsikring og pension, 4. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
06-03-2023

Specifikation til Nationalbankens balance, februar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
13-03-2023

Betalingsbalancens finansielle poster, januar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
22-03-2023

Statsfinanser og statsgæld, februar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
27-03-2023

Bank og realkredit, balancer - februar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
27-03-2023

Bank og realkredit, renter - februar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-03-2023

Værdipapirer, februar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-03-2023

Porteføljeinvesteringer, februar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
30-03-2023

Investeringsforeninger, februar 2023

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
31-03-2023

Danmarks udlandsformue, 4. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
31-03-2023

Financial Soundness Indicators, 4. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
31-03-2023

Finansielle konti, 4. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
31-03-2023

Internationale reserveaktiver og likviditet, februar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere

Plan for offentliggørelser og revisioner