Udgivelseskalender

Dato for begivenhed Titel
27-03-2023

Bank og realkredit, balancer - februar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
27-03-2023

Bank og realkredit, renter - februar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-03-2023

Værdipapirer, februar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
28-03-2023

Porteføljeinvesteringer, februar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
29-03-2023

Investeringsforeninger, februar 2023

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-03-2023

Forsikring og pension, februar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens investeringer, afkast samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
31-03-2023

Danmarks udlandsformue, 4. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
31-03-2023

Internationale reserveaktiver og likviditet, februar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
31-03-2023

Financial Soundness Indicators, 4. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
31-03-2023

Finansielle konti, 4. kvartal 2022

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
05-04-2023

Betalingsbalancens finansielle poster, februar 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
11-04-2023

Specifikation til Nationalbankens balance, marts 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
13-04-2023

Udlånsundersøgelse, 1. kvartal 2023

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
27-04-2023

Statsfinanser og statsgæld, marts 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
28-04-2023

Internationale reserveaktiver og likviditet, marts 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
01-05-2023

Betalingsstatistik, 1. kvartal 2023

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
02-05-2023

Bank og realkredit, balancer - marts 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
02-05-2023

Bank og realkredit, renter - marts 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
03-05-2023

Værdipapirer, marts 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
03-05-2023

Porteføljeinvesteringer, marts 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
04-05-2023

Investeringsforeninger, marts 2023

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
04-05-2023

Specifikation til Nationalbankens balance, april 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
08-05-2023

Forsikring og pension, marts 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens investeringer, afkast samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
09-05-2023

Betalingsbalancens finansielle poster, marts 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
15-05-2023

Direkte investeringer, 1. kvartal 2023

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
25-05-2023

Statsfinanser og statsgæld, april 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
31-05-2023

Bank og realkredit, renter - april 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
31-05-2023

Bank og realkredit, balancer - april 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
31-05-2023

Internationale reserveaktiver og likviditet, april 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
01-06-2023

Værdipapirer, april 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
01-06-2023

Porteføljeinvesteringer, april 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
02-06-2023

Investeringsforeninger, april 2023

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
06-06-2023

Forsikring og pension, april 2023, inklusive hensættelser 1. kvartal 2023

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
07-06-2023

Specifikation til Nationalbankens balance, maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-06-2023

Betalingsbalancens finansielle poster, april 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
23-06-2023

Statsfinanser og statsgæld, maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
28-06-2023

Bank og realkredit, renter - maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-06-2023

Bank og realkredit, balancer - maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
29-06-2023

Porteføljeinvesteringer, maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
29-06-2023

Værdipapirer, maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
30-06-2023

Danmarks udlandsformue, 1. kvartal 2023

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
30-06-2023

Internationale reserveaktiver og likviditet, maj 2023

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

Læs mere
30-06-2023

Finansielle konti, 1. kvartal 2023

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
30-06-2023

Financial Soundness Indicators, 1. kvartal 2023

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
30-06-2023

Investeringsforeninger, maj 2023

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere

Plan for offentliggørelser og revisioner