Udgivelseskalender

Dato for begivenhed Titel
30-11-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, oktober 2020 (kun tabeller opdateres)

Internationale reserveaktiver og likviditet, september 2020 (kun tabeller opdateres)

Læs mere
01-12-2020

Investeringsforeninger, oktober 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
03-12-2020

Forsikring og pension, 3. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Læs mere
04-12-2020

Specifikation til Nationalbankens balance, november 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-12-2020

Betalingsbalancens finansielle poster, oktober 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
22-12-2020

Statsfinanser og statsgæld, november 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
23-12-2020

Finansielle konti, 3. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån)

Læs mere
23-12-2020

Danmarks udlandsformue, 3. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Læs mere
23-12-2020

Financial Soundness Indicators, 3. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer

Læs mere
30-12-2020

Internationale reserveaktiver og likviditet, november 2020 (kun tabeller opdateres)

Internationale reserveaktiver og likviditet, september 2020 (kun tabeller opdateres)

Læs mere
04-01-2021

Investeringsforeninger, november 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
06-01-2021

Bank og realkredit, balancer - november 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
06-01-2021

Bank og realkredit, renter - november 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
07-01-2021

Værdipapirer, november 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
07-01-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, december 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
07-01-2021

Porteføljeinvesteringer, november 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
11-01-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, november 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
11-01-2021

Udlånsundersøgelse, 4. kvartal 2020

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private

Læs mere
25-01-2021

Statsfinanser og statsgæld, december 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
28-01-2021

Bank og realkredit, renter - december 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
28-01-2021

Bank og realkredit, balancer - december 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
29-01-2021

Porteføljeinvesteringer, december 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
29-01-2021

Værdipapirer, december 2020

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
29-01-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, december 2020 (kun tabeller opdateres)

Internationale reserveaktiver og likviditet, september 2020 (kun tabeller opdateres)

Læs mere
01-02-2021

Betalingsstatistik, 4. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
02-02-2021

Investeringsforeninger, december 2020

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
04-02-2021

Specifikation til Nationalbankens balance, januar 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance

Læs mere
09-02-2021

Betalingsbalancens finansielle poster, december 2020 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
12-02-2021

Direkte investeringer, 4. kvartal 2020

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

Læs mere
22-02-2021

Statsfinanser og statsgæld, januar 2021 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden

Læs mere
25-02-2021

Bank og realkredit, balancer - januar 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Læs mere
25-02-2021

Bank og realkredit, renter - januar 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Læs mere
26-02-2021

Porteføljeinvesteringer, januar 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer

Læs mere
26-02-2021

Værdipapirer, januar 2021

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Læs mere
26-02-2021

Internationale reserveaktiver og likviditet, januar 2021 (kun tabeller opdateres)

Internationale reserveaktiver og likviditet, september 2020 (kun tabeller opdateres)

Læs mere