Revisionspolitik


Abstract icon Nationalbankens revisionspolitik udgør et element i arbejdet med at offentliggøre pålidelig, relevant og konsistent finansiel statistik. Politikken overholder internationale anbefalinger og best practice og omfatter alle de finansielle statistikker, som Nationalbanken offentliggør.
Revisioner defineres som enhver ændring i en statistik, der har været offentliggjort. Revisioner skyldes bl.a., at de statistiske metoder ajourføres i takt med udviklingen i internationale statistikmanualer, at de offentliggjorte data ajourføres i takt med bedre eller mere fuldstændige kildedata, samt at eventuelle fejl i kildedata rettes. 

Revisionscyklus​

Nationalbanken reviderer de finansielle statistikker efter en offentliggjort plan: revisionscyklus. Den fastlægger, hvornår de enkelte statistikker revideres, og hvilke perioder revisionerne omfatter.

Statistikkerne revideres som hovedregel efter den fastsatte revisionscyklus. Men der kan forekomme afvigelser; fx medfører væsentlige ændringer i statistikgrundlaget ekstraordinære revisioner, hvis Nationalbanken vurderer, at det er nødvendigt, for at brugerne kan fortolke data. Det kan også gælde for revisionsperiodens længde og tidspunktet for revisionen. Afvigelser fremgår tydeligt af den NYT, hvor data offentliggøres.

Revisionscyklus er udformet, så den følger de forskellige statistikkers produktionscyklus. Den afspejler også Nationalbankens afvejning af kvalitet og omkostninger for både indberettere, brugere og Nationalbanken.

Nationalbanken søger at skabe konsistens over tid inden for den enkelte tidsserie ved at udarbejde historiske data, når der sker større revisioner.  Det sker dog altid ud fra en afvejning af forskellige faktorer, så som brugerhensyn, omkostninger og tilstedeværelsen af kildedata. Hvis der opstår brud i dataserier, fremgår det af fodnoter til de relevante tabeller og figurer.

Dokumentation

Oplysninger om de enkelte statistikkers kildegrundlag og metoder fremgår af hver statistiks "Kilder og metoder". Dér, hvor der offentliggøres data, som hviler på et særligt usikkert grundlag, og hvor man må forudse revisioner, fremgår dette af fodnoter til de relevante tabeller og figurer.

Plan for revision af statistikker og perioder