Direkte investeringer, 3. kvartal 2020


Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark

​I statistikken er direkte investeringer opdelt på henholdsvis egenkapitaloverførsler, geninvesteret indtjening og koncernlån. Herudover bliver direkte investeringer fordelt på indenlandske brancher og lande.