Auktionsresultater - Skatkammerbeviser

RESULTAT AF AUKTIONER OVER SKATKAMMERBEVISER 2023

Dato Valørdato ISIN-kode Papir
Bud, mio. kr. Salg, mio. kr. Skæringsrente, pct. Pro rata Pris
30-01-2023
01-02-2023
DK0009818858
SKBV 23 / I
140
140
2,02
100
99,8431
30-01-2023
01-02-2023
DK0009818932
SKBV 23 / II
100
100
2,33
100

99,2293

11-01-2023
13-01-2023
DK0009818858
SKBV 23 / I
100
100
1,68
100
99,7811
11-01-2023
13-01-2023
DK0009818932
SKBV 23 / II
400
400
2,15 100
99,1767
Anm.: Bud og salg er angivet til nominel værdi.

  Tidligere års auktionsresultater (excel).