Auktionsresultater - Statsobligationer

Resultat af auktioner over statsobligationer 2020

Dato Valørdato ISIN-kode Obligation Bud, mio. kr. Salg, mio. kr. Skæringskurs Pro rata Effektiv re nte, pct.
22-01-2020 24-01-2019 DK0009923807 DGB 0,50'2029 5.060 2.460 107,38 100 -0,24
22-01-2020 24-01-2019 DK0009923724 DGBi 0,10'2030 270 270 119,17 100 -1,52
08-01-2020 10-01-2019 DK0009923997 DGB 0,25'2022 40 0 - - -
08-01-2020 10-01-2019 DK0009923807 DGB 0,50'2029 3.090 2.340 107,58 100 -0,26
Anm.: Bud og salg er angivet til nominel værdi. For DGBi obligationer er den effektive rente realrenten.

  Tidligere års auktionsresultater (excel) ​​​