Ombytningsoperation

Publiceret 11. juli 2018

Dato og tidspunkt for begivenheden:

12-07-2018 10:15

Obligation(er) udbudt : 0,50 pct. stående lån 2027 mod tilbagekøb af 1,75 pct. stående lån 2025. Maks. (udstedelse) : 1,5 mia. kr.

Generelt om ombytningsoperationer

Ombytningsoperationer giver investorer mulighed for at udskifte off-the-run papirer med låneviftepapirer til markedspris.

Operationen foregår via MTS Denmark med statens primary dealere som modparter. Investorer kan deltage gennem primary dealere.

Annoncering af resultat

Umiddelbart efter operationen annonceres resultaterne under ombytningsoperationer.