Ombytningsoperation

Publiceret 29. april 2019

Dato og tidspunkt for begivenheden:

30-04-2019 10:15

Obligation(er) udbudt : 1,50 pct. Danske Stat 2023 mod tilbagekøb af 1,75 pct. Danske Stat 2025. Maksimum (udstedelse): nominelt 1,0 mia.kr.

Generelt om ombytningsoperationer

Ombytningsoperationer giver investorer mulighed for at udskifte off-the-run papirer med låneviftepapirer til markedspris.

Operationen foregår via MTS Denmark med statens primary dealere som modparter. Investorer kan deltage gennem primary dealere.

Annoncering af resultat

Umiddelbart efter operationen annonceres resultaterne under ombytningsoperationer.