Ombytningsoperation

Publiceret 14. maj 2019

Dato og tidspunkt for begivenheden:

15-05-2019 10:15

Obligation(er) udbudt : Obligation(er) udbudt : 0,25 pct. Danske Stat 2022 mod tilbagekøb af 3,00 pct. Danske Stat 2021. Maksimum (udstedelse): nominelt 1,0 mia.kr.

Generelt om ombytningsoperationer

Ombytningsoperationer giver investorer mulighed for at udskifte off-the-run papirer med låneviftepapirer til markedspris.

Operationen foregår via MTS Denmark med statens primary dealere som modparter. Investorer kan deltage gennem primary dealere.

Annoncering af resultat

Umiddelbart efter operationen annonceres resultaterne under ombytningsoperationer.