Ombytningsoperation

Publiceret 22. november 2022

Dato og tidspunkt for begivenheden:

23-11-2022 10:30

Abstract icon Obligation(er) udbudt: 0,25 pct. Danske Stat 2052 mod tilbagekøb af 4,50 pct. Danske Stat 2039. Maksimum (udstedelse): nominelt 1,0 mia.kr.
Generelt om ombytningsoperationer

Statens ombytningsoperationer giver markedsdeltagerne mulighed for at udskifte en større mængde off-the-run-papirer med låneviftepapirer til markedspris.

Statens ombytningsoperationer tilbydes via auktionssystemet MTS PAF, som også anvendes ved de regulære auktioner over statspapirer.

Ombytningsoperationer via MTS PAF forløber ligesom de regulære auktioner med uniform prisfastsættelse. Investorer kan afgive bud gennem statens primary dealere. Bud er betinget af samtidig salg af tilbagekøbspapiret til en præ-annonceret pris og hedge-ratio, som annonceres på ombytningsdagen kl. 10.20 via Nationalbankens hjemmeside (link).

Frist for afgivelse af bud er kl. 10.30. Herefter fastsættes skæringskurs og -mængde, som udmeldes hurtigst muligt. Resultatet af ombytningsoperationen offentliggøres på Nationalbankens hjemmeside, jf. førnævnte link.