Ombytningsoperation

Publiceret 30. marts 2021

Dato og tidspunkt for begivenheden:

23-06-2021 10:30

Abstract icon Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Generelt om ombytningsoperationer

Statens ombytningsoperationer giver markedsdeltagerne mulighed for at udskifte en større mængde off-the-run-papirer med låneviftepapirer til markedspris.

I den resterende del af 1. halvår 2021 tilbydes statens ombytningsoperationer via auktionssystemet MTS PAF, som allerede i dag anvendes ved de regulære auktioner over statspapirer.

Ombytningsoperationer via MTS PAF vil forløbe ligesom de regulære auktioner med uniform prisfastsættelse. Investorer kan afgive bud gennem statens primary dealere. Bud er betinget af samtidig salg af tilbagekøbspapiret til en præ-annonceret pris og hedge-ratio, som annonceres på ombytningsdagen kl. 10.20 via Nationalbankens hjemmeside (link).

Frist for afgivelse af bud er kl. 10.30. Herefter fastsættes skæringskurs og -mængde, som udmeldes hurtigst muligt. Resultatet af ombytningsoperationen offentliggøres på Nationalbankens hjemmeside, jf. førnævnte link.