Ombytningsoperationer

Annoncering af ombytningsvilkår

Udstedelse Opkøb
Dato Valørdato Hedge ratio Obligation Maks., mio.kr   Obligation KursResultater af ombytningsoperationer 2023

Udstedelse
Opkøb
Dato Valørdato Obligation Bud, mio. kr. Salg, mio. kr. Kurs
Pro rata  
Obligation Køb, mio. kr. Kurs
25-01-2023
27-01-2023
DGB 0,00'2024
200
200
95,38
100

DGB 1,50'2023
430
99,0879
12-01-2023
16-01-2023
DGBi 0,10'2034
2.200
1.000
96,06
100

DGBi 0,10'2030
1.000
97,72

 

  Tidligere års ombytningsoperationer (excel) ​​​