Ombytningsoperationer

Annoncering af ombytningsvilkår

Udstedelse Opkøb
Dato Valørdato
Hedge ratio Obligation
Maks., mio.kr  
Obligation Kurs

   

 

Resultater af ombytningsoperationer 2021

 

Udstedelse
Opkøb
Dato Valørdato Obligation Bud, mio. kr. Salg, mio. kr. Kurs
Pro rata  
Obligation Køb, mio. kr. Kurs
27-04-2021 29-04-2021 DGB 0,00'2031
3.940
1.510
99,71
95

DGB 0,50'2029
1.800
105,45
15-04-2021 19-04-2021 DGB 0,25'2052
3.330
1.500
94,16
50

DGB 4,50'2039 1.650
177,88
24-03-2021 26-03-2021 DGB 0,00'2031 6.560
2.005
100,62
34

DGB 0,50'2029 2.380
106,26
11-03-2021 15-03-2021 DGB 0,25'2052 3.990 2.000 97,57 42
DGB 4,50'2039 2.240 180,61
24-02-2021 26-02-2021 DGB 0,00'2031
3.690
1.860
100,49
100

DGB 0,50'2029 2.215
106,01
11-02-2021 15-02-2021 DGB 0,00'2031
6.260
1.980
102,73 100 DGB 0,50'2029 2.355 107,75

 Resultater af ombytningsoperationer før 11. februar 2021

Udstedelse
Opkøb
Dato
Valørdato
Obligation
Salg, mio. kr
Effektiv rente, pct.
 
Obligation
Køb, mio. kr.
Effektiv rente, pct.
27-01-2021 29-01-2021 DGB 0,00'2031 2.000
-0,326
     ​​DGB 0,50'2029
2.385
-0,434
14-01-2021 18-01-2021
DGBi 0,10'2030 1.000 -1,545
     ​​DGBi 0,10'2023 1.000 -1,526
Anm.: Køb og salg er angivet til nominel værdi.

  Tidligere års ombytningsoperationer (excel) ​​​