Auktion over statsobligationer

Publiceret 31. januar 2023

Dato og tidspunkt for begivenheden:

05-04-2023 10:15

Abstract icon Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

​​​Generelt om auktioner over danske statsobligationer​

Auktionen foregår via MTS Denmarks auktionssystem med statens primary dealere som modparter. Investorer kan afgive bud på auktionerne gennem primary dealerne. Auktionernes forløb kan opsummeres i fire trin:

1. Annoncering af auktionskalender​
En auktionskalender over foreløbige auktionsdatoer for de følgende tre måneder offentliggøres løbende. Annonceringen af auktioner sker via DN-Nyheder1, og informationen offentliggøres under auktionskalenderen. Gennemførelse af auktionerne forudsætter rolige markedsforhold.

2. Valg af statspapirer til auktion
Senest tre handelsdage før en auktion annonceres hvilke(n) statsobligation(er), der udbydes på auktionen. Valg af obligation(er) til en auktion tager udgangspunkt i udstedelsesstrategien. Derudover tages der hensyn til investorernes efterspørgsel i de forskellige løbetidssegmenter. For at opnå aktuel information om investorernes efterspørgsel i forskellige løbetidssegmenter konsulteres statens primary dealere.

3. Prisfastsættelse, bud og tildeling
Ved auktionerne anvendes uniform prisfastsættelse. Det betyder, at bud til skæringskursen eller derover tilgodeses til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der tildeles papirer efter pro rata, hvorved alle investorer med bud til skæringskursen får tildelt samme andel af deres bud. Det bemærkes, at en auktion kan afsluttes uden tildeling.
Den enkelte primary dealer kan afgive et vilkårligt antal bud. Frist for afgivelse af bud på auktionsdagen er typisk kl. 10.15. Herefter fastsættes skæringskursen, som udmeldes senest ti minutter efter.

4. Annoncering af auktionsresultater
Efter endt auktion annonceres auktionsresultaterne via DN-Nyheder og offentliggøres under auktionsresultater.