Auktioner og udstedelse


Danske statspapirer udstedes hovedsageligt på auktioner suppleret med tap-salg. Auktioner over statsobligationer afholdes regelmæssigt i løbet af året, mens auktioner over skatkammerbeviser som udgangspunkt afholdes andensidste bankdag i måneden. Åbning af nye statsobligationer sker altid ved auktioner.

Derudover har staten en ombytningsfacilitet, der giver markedsdeltagere mulighed for at udskifte eksisterende papirer med nye primære låneviftepapirer til markedspris. I 2021 afholdes to ombytningsoperationer pr. måned. ​Staten understøtter også markedet via opkøb, der ikke sker som led i en ombytning. Staten kan købe op i alle statspapirer, men som udgangspunkt købes der ikke op i låneviftepapirer.

Det er kun banker, som har indgået primary dealer-aftale med staten, som kan være direkte modpart i udstedelser og opkøb. Andre handler danske statspapirer i det sekundære marked eller indgiver bud til auktionerne via en primary dealer.​