Aktuelle markedspriser


Note: Aktuelle markedspriser på MTS Denmark opgjort som bedste købs- og salgspriser for aggregerede mængder. Data er forsinket 15 minutter og leveres af MTS S.p.A. via https://www.mtsdata.com/content/data/public/dkk/best/.

Danmarks Nationalbank er ikke ansvarlig for manglende levering, fejl eller forsinkelse vedrørende de leverede data, uanset årsagen hertil.

Historiske markedspriser kan findes her.