Kontaktinformation

Et vigtigt led i statsgældspolitikken er at give markedsdeltagere og offentligheden information om statens lånestrategi, lånebehov og general information om rammerne for forvaltningen af statens gæld. Vil du vide mere om statens låntagning og gæld, kontakt venligst:

Email:            governmentdebt@nationalbanken.dk

Telefonnr.:   3363 6131​

Adresse:       Statsgældsforvaltningen

                      Danmarks Nationalbank

                      Langelinie Allé 47

                      2100 København Ø

LEI-kode:      549300PTO6LS1PTM6607