Målsætning


Den overordnede målsætning for statsgældspolitikken er at:

  • dække statens finansieringsbehov til lavest mulige, langsigtede låneomkostninger under hensyntagen til et acceptabelt risikoniveau.
  • lette statens adgang til kapitalmarkederne på længere sigt.
  • understøtte et velfungerende indenlandsk kapitalmarked.

Målsætningerne for den danske statsgældspolitik svarer til internationale standarder.

I den danske statsgældspolitik er fokus på at fastholde en lav refinansieringsrisiko ved at dække finansieringsbehovet i god tid, at sikre en bred investorbase og at have et højt likviditetsberedskab.