Om statsgældsforvaltningen

Finansministeren er ved lov bemyndiget til at optage statslån. Finansministeren har desuden det overordnede og politiske ansvar for statens låntagning og gæld, herunder relationerne til Folketinget.

I de fleste lande forvaltes statsgælden i Finansministeriet eller i et særskilt gældskontor. I Danmark administreres disse opgaver af Danmarks Nationalbank på vegne af Finansministeriet. Opgaver og organisering svarer til statsgældsforvaltninger i andre lande. Arbejdsdelingen er formuleret i Aftale om arbejdsfordelingen på statsgældsområdet mellem Danmarks Nationalbank og Finansministeriet.

Som en del af forvaltningen af statens låntagning og gæld administrerer Nationalbanken genudlån og statsgarantier samt aktiverne i de tre statslige fonde: Den Sociale Pensionsfond (DSP), Højteknologifonden og Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Rammerne for forvaltningen af aktiverne i DSP er fastlagt i Reglement vedrørende bestyrelsen af Den Sociale Pensionsfond. Arbejdsopgaverne vedrørende forvaltningen af aktiverne i Højteknologifonden og Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse samt administrationen af genudlån og statsgarantier er fastlagt i særskilte aftaler.