Ombytningsoperation i 7 pct. stående lån 2024

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld
Type Statsgæld
Årstal 2019
Offentligjort den 11. december 2019
Den 18. december 2019 tilbyder staten tilbagekøb af 7 pct. stående lån 2024 mod salg af 0,25 pct. stående lån 2022, 1,75 pct. stående lån 2025 eller 0,50 pct. stående lån 2029. Maksimum (opkøb): kr. 4.386.500.000 kr. nominelt. I forlængelse af ombytningsoperationen ændres market making-forpligtelserne i 7 pct. stående lån 2024 til 'best effort'.