Opdatering til strategi for statens låntagning i 2020

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld; Statsgældspolitik
Type Statsgæld
Årstal 2020
Offentligjort den 31. august 2020
Abstract icon Statens nettofinansieringsbehov i 2020 er opjusteret med 70 mia. kr. Opjusteringen afspejler primært yderligere udskydelse af skatte- og momsindbetalinger. Sigtepunktet for salget af statsobligationer i 2020 fastholdes på 125 mia. kr. I lyset af at det øgede finansieringsbehov primært skyldes midlertidige likviditetsforskydninger, bliver det dækket via statens kortfristede låneprogrammer. Udeståendet i skatkammerbeviser ultimo 2020 forventes at udgøre 80-100 mia. kr.