Staten udsteder 2-årigt eurolån

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld; Statsobligation
Type Statsgæld nyheder
Årstal 2022
Offentligjort den 11. november 2022
Abstract icon Den 9. november 2022 udstedte staten en obligation i euro med udløb 18. november 2024. Obligationen blev udstedt som et stående lån med en kupon på 2,50 pct. Samlet blev det udstedt 1,5 mia. euro. Forløbet for udstedelsen og investorsammensætningen kan ses i den vedhæftede pressemeddelelse. Ved løbende at udstede i statens EMTN-program holdes programmet aktivt og indgår dermed som en del af statens og Nationalbankens likviditetsberedskab. Udstedelsen bidrager ligeledes til at sikre, at alt i udstedelsesprocessen fungerer som det skal, og at staten fastholder en stærk og diversificeret markedsadgang i udenlandsk valuta.