Staten udsteder grøn obligation i 2022

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld
Type Statsgæld
Årstal 2021
Offentligjort den 8. december 2021
Abstract icon Den 19. januar 2022 åbnes en grøn statsobligation med en kuponrente på 0,00 pct. og udløb den 15. november 2031. Åbningen forudsætter rolige markedsforhold. Den grønne obligation åbnes ved auktion på linje med statens øvrige indenlandske obligationer og vil efterfølgende indgå i statens lånevifte.