Statens låntagning og gæld 2017

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld; Statens Låntagning og Gæld; Statsgældspolitik; Statsgældsforvaltning; Statsobligationer; Statspapirer
Type Statsgæld
Årstal 2017
Offentligjort den 31. januar 2018
Den danske statsgæld udgjorde 21 pct. af BNP ved udgangen af 2017. Det er et fald i forhold til 2016 som følge af overskud på statens finanser. I gennemsnit udstedte staten i 2017 obligationer til en effektiv rente på 0,2 pct. og en løbetid på 7,5 år. De samlede renteomkostninger på statsgælden udgjorde 0,8 pct. af BNP. Rentespændet til Tyskland blev indsnævret, og likviditeten på det danske statspapirmarked blev forbedret yderligere i 2017, hvor staten introducerede en ny primary dealer-model.