Statens låntagning og gæld 2018

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statens Låntagning og Gæld; Statsgæld; Statsgældspolitik; Statsgældsforvaltning; Statsobligationer; Statspapirer
Type Statsgæld
Årstal 2019
Offentligjort den 31. januar 2019
Statsgældspolitikken i Danmark har været præget af fire år med meget lave finansieringsomkostninger og faldende gæld. I 2018 faldt statsgælden til 19 pct. af BNP. Staten opnår en betydelig rentebesparelse ved at yde genudlån og opkøbe obligationer til finansiering af almene boliger. Det er samtidig med til at understøtte statspapirmarkedet. Markedslikviditeten understøttes desuden af statens aktivitet i det sekundære marked og en velfungerende primary dealer-model.