Statens låntagning og gæld 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statens Låntagning og Gæld; Statsgæld; Statsgældsforvaltning; Statsobligation; Statspapir; Statsgældspolitik
Type Statsgæld
Årstal 2020
Offentligjort den 31. januar 2020
Den danske statsgæld udgjorde 18 pct. af BNP ved udgangen af 2019. Statsgælden er faldet betydeligt siden 2012, hvor den toppede efter finanskrisen. Statens finansieringsbehov blev dækket til rekordlave renter i 2019. I gennemsnit solgte staten nominelle obligationer til en effektiv rente på -0,33 pct. p.a. og en gennemsnitlig løbetid på 8 år. De samlede renteomkostninger på statsgælden udgjorde 0,6 pct. af BNP. I 2019 har staten købt alle de udbudte obligationer til finansiering af støttet byggeri. Siden begyndelsen af 2018 har staten købt obligationer for knap 95 mia. kr. til kursværdi.