Statsgældspolitikken - Strategimeddelelse 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld; Statsgældsforvaltning; Statsobligation; Statspapir; Statens konto; Udstedelse
Type Statsgæld
Årstal 2018
Offentligjort den 14. december 2018
Sigtepunktet for salget af statsobligationer og skatkammerbeviser i 2019 er henholdsvis 65 og 30 mia. kr. Det er uændret fra 2018. Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige løbetidssegmenter. 23. januar åbnes en ny 10-årig obligation med udløb 2029. I 1. halvår åbnes desuden en ny 2-årig obligation med udløb i 2022.