Staten udsteder 2-årigt dollarlån

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld; Statsobligation
Type Statsgæld nyheder
Årstal 2020
Offentligjort den 21. oktober 2020

Den 20. oktober 2020 udstedte staten en obligation i dollar med udløb 27. oktober 2022. Obligationen blev udstedt som et stående lån med en kupon på 0,125 pct. Der blev udstedt 2,0 mia. dollar. Provenuet fra udstedelsen blev swappet til 1,7 mia. euro med fast rente. Forløbet af udstedelsen og investorsammensætningen kan ses i den vedhæftede pressemeddelelse.

Udstedelsen er statens første obligationsudstedelse i udenlandsk valuta siden 2014, og følger efter en fuld opdatering af statens EMTN-program. Statens EMTN-udstedelser bruges normalt til at supplere valutareserven, men kan under særlige omstændigheder ligeledes bruges til at finansiere statens indenlandske udgifter. Gårsdagens udstedelse bidrager til at sikre, at alt i udstedelsesprocessen fungerer som det skal, og at staten som forventet har en stærk og diversificeret markedsadgang i udenlandsk valuta.

Henvendelse kan rettes til Thorsten Meyer Larsen på tlf. 3363 6131.