Publikationer og meddelelser

Publiceret Download Titel
17-06-2021

Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2021

Sigtepunktet for salget af indenlandske statsobligationer i 2021 nedjusteres til 110 mia. kr. fra 125 mia. kr. Låneviften fastholdes, og fokus vil fortsat være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer. Salget af korte statspapirer øges, og der ventes et samlet udestående i skatkammerbeviser og commercial papers på 95 mia. kr. ultimo 2021, heraf op til 60 mia. kr. i skatkammerbeviser.

13-04-2021

Åbning af 0,00 pct. stående lån 2024

02-03-2021

Skift af 10-årigt benchmarkpapir

Pr. 8. marts 2021 bliver det 10-årige nominelle låneviftepapir, 0,00 pct. stående lån 2031, nyt 10-årigt benchmarkpapir. Herefter vil 0,50 pct. stående lån 2029 ikke længere have benchmarkstatus. Benchmarkpapirerne i de øvrige løbetidssegmenter fastholdes.

10-02-2021

Statens låntagning og gæld 2020

Statens finanser udviklede sig bedre end ventet i 2020. Den danske statsgæld udgjorde 536 mia. kr., svarende til 23 pct. af BNP ultimo 2020. Forløbet under covid-19-krisen satte en tydelig streg under vigtigheden af, at staten har adgang til en bred og diversificeret investorbase gennem flere finansieringskanaler. På trods af perioder med markedsuro blev de indenlandske statsobligationer solgt til rekordlave renter. I gennemsnit blev statens nominelle statsobligationer solgt til en effektiv rente på -0,33 pct. p.a. og en gennemsnitlig løbetid på 11,6 år. De samlede renteomkostninger på statsgælden udgjorde 0,7 pct. af BNP.

29-01-2021

Ombytningsoperationer via statens auktionssystem i 1. halvår 2021

I den resterende del af 1. halvår 2021 tilbydes statens ombytningsoperationer via auktionssystemet MTS PAF, som allerede i dag anvendes ved de regulære auktioner over statspapirer. Første gang vil være 11. februar 2021.

07-01-2021

Åbning af 0,00 pct. stående lån 2031

21-12-2020

Strategi for statens låntagning i 2021

Sigtepunktet for det indenlandske obligationssalg fastsættes til 125 mia. kr. Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige nominelle statsobligationer. Den 20. januar åbnes en ny 10-årig obligation med udløb i 2031. I 1. halvår åbnes desuden en ny 2-årig obligation med udløb i 2024. Sigtepunktet for salget af skatkammerbeviser fastsættes til 60 mia. kr., og udeståendet i CP-programmerne nedbringes i takt med, at de midlertidige Covid-19-tiltag udfases.