Publikationer og meddelelser

Publiceret Download Titel
03-03-2023

Publicering af allokerings- og effektrapport for grønne obligationer

09-02-2023

Statens låntagning og gæld 2022

Overskud på statens finanser medførte, at statsgælden faldt med ca. 115 mia. kr. til 323 mia. kr. ved udgangen af 2022, svarende til knap 12 pct. af BNP. Stigende renteniveauer i 2022 medførte, at den gennemsnitlige effektive rente på de nominelle statsobligationer udstedt i 2022 var 1,13 pct. p.a., hvilket er det højeste niveau siden 2013. De stigende renter påvirker dog ikke renteudgifterne på den del af statens nominelle gæld, som allerede er optaget.

24-01-2023

Åbning af 2,25 pct. stående lån 2033

Den 8. februar 2023 åbnes 2,25 pct. stående lån 2033 (ISIN: DK0009924532) med termin 15. november. Statsobligationen forfalder 15. november 2033. Den nye obligation afløser 0,00 pct. stående lån 2031 i den primære lånevifte. Herefter kan staten købe op i 0,00 pct. stående lån 2031.

22-12-2022

Strategi for statens låntagning i 2023

Sigtepunktet for salget af statsobligationer fastsættes til 65 mia. kr. i 2023. Fokus vil primært være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle løbetidssegmenter. I februar 2023 åbnes en ny 10-årig nominel obligation. I 2. halvår åbnes ligeledes en ny 10-årig grøn obligation. I 2023 forventer staten desuden at udstede en obligation i udenlandsk valuta under EMTN-programmet.

11-11-2022

Staten udsteder 2-årigt eurolån

Den 9. november 2022 udstedte staten en obligation i euro med udløb 18. november 2024. Obligationen blev udstedt som et stående lån med en kupon på 2,50 pct. Samlet blev det udstedt 1,5 mia. euro. Forløbet for udstedelsen og investorsammensætningen kan ses i den vedhæftede pressemeddelelse. Ved løbende at udstede i statens EMTN-program holdes programmet aktivt og indgår dermed som en del af statens og Nationalbankens likviditetsberedskab. Udstedelsen bidrager ligeledes til at sikre, at alt i udstedelsesprocessen fungerer som det skal, og at staten fastholder en stærk og diversificeret markedsadgang i udenlandsk valuta.

10-08-2022

Åbning af 0,10 pct. inflationsindekseret stående lån 2034

Den 14. september 2022 åbnes 0,10 pct. inflationsindekseret statsobli-gation med udløb 15. november 2034 (ISIN: DK0009924458). Statsobligationen indekseres til det danske forbrugerprisindeks. Den nye inflationsindekserede obligation afløser 0,10 pct. inflationsindekseret obligation 2030 i den primære lånevifte. Herefter kan staten købe op i 0,10 pct. inflationsindekseret stående lån 2030.

09-06-2022

Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2022

Sigtepunktet for salget af statsobligationer og de kortfristede låneprogrammer i 2022 fastholdes på henholdsvis 65 og 35 mia. kr. Låneviften fastholdes, og fokus vil fortsat være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer, herunder også statens grønne obligation. Til september åbnes en ny inflationsindekseret statsobligation.