Publikationer og meddelelser

Publiceret Download Titel
17-12-2019

Strategi for statens låntagning i 2020

Sigtepunktet for salget af indenlandske statsobligationer og skatkammerbeviser i 2020 er henholdsvis 75 og 30 mia. kr. Det er uændret fra 2019. Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige løbetidssegmenter. I 1. halvår åbnes en ny 30-årig nominel statsobligation med udløb i 2052.

11-12-2019

Ombytningsoperation i 7 pct. stående lån 2024

Den 18. december 2019 tilbyder staten tilbagekøb af 7 pct. stående lån 2024 mod salg af 0,25 pct. stående lån 2022, 1,75 pct. stående lån 2025 eller 0,50 pct. stående lån 2029. Maksimum (opkøb): kr. 4.386.500.000 kr. nominelt. I forlængelse af ombytningsoperationen ændres market making-forpligtelserne i 7 pct. stående lån 2024 til 'best effort'.

01-07-2019

Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2019

Sigtepunktet for salg af indenlandske statsobligationer i 2019 opjusteres til 75 mia. kr. som følge af, at staten har øget opkøb af statsgaranterede realkreditobligationer. Der ventes et gennemsnitligt salg af statsobligationer på omkring 3 mia. kr. til kursværdi pr. auktion. Låneviften fastholdes, og fokus vil være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer.

11-04-2019

Åbning af 0,25 pct. stående lån 2022

27-02-2019

Skift af 10-årigt benchmarkpapir

Pr. 1. marts 2019 bliver det 10-årige nominelle låneviftepapir, 0,5 pct. stå-ende lån 2029, nyt 10-årigt benchmarkpapir. Herefter vil 0,5 pct. stående lån 2027 ikke længere have benchmarkstatus.

31-01-2019

Statens låntagning og gæld 2018

Statsgældspolitikken i Danmark har været præget af fire år med meget lave finansieringsomkostninger og faldende gæld. I 2018 faldt statsgælden til 19 pct. af BNP. Staten opnår en betydelig rentebesparelse ved at yde genudlån og opkøbe obligationer til finansiering af almene boliger. Det er samtidig med til at understøtte statspapirmarkedet. Markedslikviditeten understøttes desuden af statens aktivitet i det sekundære marked og en velfungerende primary dealer-model.