Publikationer og meddelelser

Publiceret Download Titel
10-01-2022

Åbning af 0,00 pct. grønt stående lån 2031

22-12-2021

Strategi for statens låntagning i 2022

Sigtepunktet for salget af statsobligationer og de kortfristede låneprogrammer i 2022 er henholdsvis 65 og 35 mia. kr. Den 19. januar åbnes en grøn 10-årig obligation med udløb i 2031. I 2. halvår åbnes desuden en ny indeksobligation med udløb i 2034. Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige løbetidssegmenter.

22-12-2021

Ny indeksobligation bidrager til at sikre bred investorbase

Staten åbner en ny indeksobligation med udløb i 2034 i løbet af 2. halvår af 2022. Indeksobligationer fra den danske stat giver investorerne mulighed for at investere i et sikkert aktiv, hvor afkastet følger udviklingen i de danske forbrugerpriser. Den primære grund til, at staten fortsætter udstedelsen af indeksobligationer, er at sikre staten en bred og stabil investorbase.

08-12-2021

Staten udsteder grøn obligation i 2022

Den 19. januar 2022 åbnes en grøn statsobligation med en kuponrente på 0,00 pct. og udløb den 15. november 2031. Åbningen forudsætter rolige markedsforhold. Den grønne obligation åbnes ved auktion på linje med statens øvrige indenlandske obligationer og vil efterfølgende indgå i statens lånevifte.

17-06-2021

Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2021

Sigtepunktet for salget af indenlandske statsobligationer i 2021 nedjusteres til 110 mia. kr. fra 125 mia. kr. Låneviften fastholdes, og fokus vil fortsat være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer. Salget af korte statspapirer øges, og der ventes et samlet udestående i skatkammerbeviser og commercial papers på 95 mia. kr. ultimo 2021, heraf op til 60 mia. kr. i skatkammerbeviser.

13-04-2021

Åbning af 0,00 pct. stående lån 2024

02-03-2021

Skift af 10-årigt benchmarkpapir

Pr. 8. marts 2021 bliver det 10-årige nominelle låneviftepapir, 0,00 pct. stående lån 2031, nyt 10-årigt benchmarkpapir. Herefter vil 0,50 pct. stående lån 2029 ikke længere have benchmarkstatus. Benchmarkpapirerne i de øvrige løbetidssegmenter fastholdes.

10-02-2021

Statens låntagning og gæld 2020

Statens finanser udviklede sig bedre end ventet i 2020. Den danske statsgæld udgjorde 536 mia. kr., svarende til 23 pct. af BNP ultimo 2020. Forløbet under covid-19-krisen satte en tydelig streg under vigtigheden af, at staten har adgang til en bred og diversificeret investorbase gennem flere finansieringskanaler. På trods af perioder med markedsuro blev de indenlandske statsobligationer solgt til rekordlave renter. I gennemsnit blev statens nominelle statsobligationer solgt til en effektiv rente på -0,33 pct. p.a. og en gennemsnitlig løbetid på 11,6 år. De samlede renteomkostninger på statsgælden udgjorde 0,7 pct. af BNP.

29-01-2021

Ombytningsoperationer via statens auktionssystem i 1. halvår 2021

I den resterende del af 1. halvår 2021 tilbydes statens ombytningsoperationer via auktionssystemet MTS PAF, som allerede i dag anvendes ved de regulære auktioner over statspapirer. Første gang vil være 11. februar 2021.