Statslige bilaterale lån


Som støtte til økonomisk stabilisering har den danske stat haft ydet bilaterale lån til Island og Irland.

Førtidsindfrielse af lån til Island

I samarbejde med de øvrige nordiske lande ydede Danmark et bilateralt lån til Island i 2010. I juli 2014 blev den resterende del af lånet, som i udgangspunktet løb til 2021, førtidsindfriet. Island havde i dagene op til indfrielsen udstedt et 6-årigt lån i euro med en rente, der var ca. 1 procentpoint lavere end renten på lånene fra de nordiske lande.

Førtidsindfrielse af lån til Irland

Irland fik i november 2010 tilsagn fra EU-landene og IMF om et låneprogram på 85 mia. euro. Danmark har sammen med Sverige og Storbritannien givet tilsagn om bilaterale lån. I 2013 fik Irland udbetalt tredje og fjerde rate af den bilaterale låneramme fra Danmark. Dermed udnyttede Irland lånerammen fra Danmark på 400 mio. euro fuldt ud. Hver lånerate havde en løbetid på 7,5 år med en rente svarende til 3-måneders Euribor + ét procentpoint. I december 2017 førtidsindfriede Irland hele lånebeløbet på 400 mio. euro.

Efter førtidsindfrielserne havde staten ikke udlån til andre lande.