Indenlandsk statsgæld


Ved udgangen af 2022 udgjorde den samlede indenlandske gæld 629 mia. kr. Udeståendet i indenlandske obligationer er karakteriseret ved en forholdsvis lang restløbetid. Det afspejler de seneste års strategi om at foretage hovedparten af udstedelserne i de lange løbetidssegmenter. Det har bidraget til at reducere statens rente- og refinansieringsrisiko

Hovedparten af den indenlandske gæld består af obligationslån med fast rente. Skatkammerbevisprogrammet og den inflationsindekserede obligation udgør en mindre andel. Derudover har staten et mindre udestående i renteswaps.