Udenlandsk statsgæld


Staten udsteder lån i udenlandsk valuta af hensyn til valutareserven. De seneste år har staten ikke optaget lån i udenlandsk valuta, og i marts 2017 forfaldt statens sidste udenlandske lån. Statens udenlandske gæld har herefter alene omfattet forpligtelser på swaps indgået i forbindelse med afdækning af valutarisiko på lån i dollar fra staten (genudlån) til Danmarks Skibskredit A/S.