National­bankens Bachelorpris

Hvert år uddeler Nationalbanken en pris for den bedste bacheloropgave inden for økonomi. Det kan både være teoretiske opgaver eller empiriske undersøgelser på basis af makro- eller mikrodata.


Sådan foregår det

Det er de økonomiske institutter på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Copenhagen Business School, som hver især indstiller op til tre af de bedste bacheloropgaver skrevet i løbet af studieåret til prisen.

Uddannelsesstedet sender de nominerede opgaver til Nationalbanken inden 15. august, hvor et udvalg vil bedømme opgaverne og udvælge en vinder.

Prisen for den bedste bacheloropgave og de 10.000 kr. bliver overrakt i forbindelse med Nationalbankens karriereaften i oktober, hvor vinderen også præsenterer sin opgave. Alle nominerede inviteres med til karriereaftenen.

Hvilke emner kan nomineres?

Bacheloropgaver inden for følgende emner kan nomineres:

  • Penge- og valutakurspolitik samt stabiliseringspolitik
  • Makroøkonomi, monetær økonomi og kreditvæsen
  • Finansiel stabilitet og makroprudentiel politik
  • Finansielle institutioner og finansielle markeder

Vinderne af Nationalbankens Bachelorpris 2023

Thomas Kjelgaard Jensen fra Københavns Universitet fik prisen for sin opgave med titlen ”Negative Interest Rates, Behavioral Effects and Housing Price Dynamics”.

Thomas har skrevet en opgave, som både har stor relevans for vores forståelse af udviklingen i dansk økonomi, og som har et meget højt fagligt niveau. Om opgaven siger bedømmelseskomiteen, at Thomas’ opgave er fokuseret og præsenterer en relevant problemstilling klart og tydeligt.

Nationalbankens Bachelorpris 2023 blev overrakt af nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.

Tidligere vindere af prisen

2022:
Amalie Busk-Jepsen og Christoffer Skafte-Larsen fra Københavns Universitet for deres opgave med titlen ”Temperaturens effekt på økonomisk vækst – Estimation af en global ikke-lineær sammenhæng mellem årlig gennemsnitstemperatur og BNP-vækst”.

2021:
Magnus Eldrup fra Københavns Universitet for sin opgave med titlen ”Optimal Income Taxation and How Cardinal Utility Can Reassert it as a Scientific Discipline”.

2020:
Mads Rude Wind og Rune Thyge Johansen fra Københavns Universitet for deres opgave med titlen ”Negative Rates and a Bank Lending Channel in Reverse? Theory and Evidence from Denmark”.

2019:
Mathilde Ellegaard Bechmann og Mads Berner Bruun fra Københavns Universitet for deres opgave med titlen ”Are stars falling? How aging population causes a decline in the equilibrium real interest rate, r*: A case study of Denmark”.

2018:
Emil Bach Mikkelsen fra Aarhus Universitet for sin opgave med titlen ”Systemic Risk in the US Stock Market: Copula-Based Estimation of CoVar and CoES”.

2017:
Kasper Emil Skyum Madsen og Mikkel Bess fra Københavns Universitet for deres opgave med titlen ”Effekterne af et kontantløst samfund: Et studie af rentens nedre nulgrænse”.

2016:
Frederik Bjørn Christensen og Frederik Læssøe Nielsen fra Aarhus Universitet for deres opgave med titlen ”The Role of the Public Sector in Intergenerational Welfare Contracts”.