Statistiknyhed sætter fokus på de nyeste tal og tendenser i Nationalbankens statistikker. Serien henvender sig til dig, der vil have hurtig indsigt i aktuelle finansielle data.

Penge-, valuta- og derivatmarked

Pengemarkedsundersøgelse 2014

Omsætningen på pengemarkedet er ifølge Nationalbankens årlige pengemarkedsundersøgelse fortsat med at falde, jf. figuren. Finanskrisen betød, at der kom øget fokus på likviditets- og kreditrisici. Omsætningen i længere usikrede pengemarkedslån er som konsekvens heraf så godt som forsvundet, og omsætningen ligger alt overvejende i dag til dag-markedet. Størstedelen af den samlede omsætning er knyttet til lån med sikkerhed i form af enten repoer eller FX swaps. Graf_Pengemarkedsundersøgelse_2014.PNG

Nationalbanken gennemfører en årlig undersøgelse af pengemarkedet i 2. kvartal, hvor de største pengeinstitutter indberetter omsætningsdata mv.

På pengemarkedet gennemføres pengemarkedslån og handel med rentederivater med en løbetid op til 1 år mellem pengeinstitutterne. Pengemarkedsundersøgelsen omfatter usikrede lån, repoer, FX swaps, Cita-swaps og FRA.