Statistiknyhed sætter fokus på de nyeste tal og tendenser i Nationalbankens statistikker. Serien henvender sig til dig, der vil have hurtig indsigt i aktuelle finansielle data.

Bank og realkredit

Danskerne vælger i stigende grad lån med fast rente og afdrag

I 1. halvår 2017 var 40 pct. af alle nye realkreditlån udbetalt til privatpersoner med fast rente og afdrag.I 1. halvår 2017 var 40 pct. af alle nye realkreditlån udbetalt til privatpersoner med fast rente og afdrag. Yderligere 19 pct. var med afdrag, men med variabel rente. Dermed var hele 59 pct. af de i alt knap 105.000 realkreditlån ydet til i 1. halvår med afdrag. Af de resterende nye lån, som alle er afdragsfrie, udgjorde fastforrentede lån, rentetilpasningslån med rentebinding på 5 år og lån baseret på Cita-renten langt hovedparten.

Danskernes valg af realkreditlån afspejler, at renten fortsat er gunstig i forhold til at låse den fast i en større del af lånets løbetid. Endvidere bidrager realkreditsektorens differentierede bidragssatser til, at lån med længere rentebinding, lån baseret på Cita-renten, og i særdeleshed lån med afdrag er ekstra attraktive, når der skal vælges låntype – særligt hvis der er tale om en høj belåningsgrad.

Det samlede låneomfang af de 105.000 nye og aktivt genforhandlede realkreditlån udbetalt til private i 1. halvår var godt 150 mia. kr., svarende til et gennemsnit pr. lån på godt 1,4 mio. kr.

Fordelingen af nye realkreditlån til privatpersoner i 1. halvår 2017

Anm.: Nye forretninger omfatter både helt nye og aktivt genforhandlede lån i danske kroner udbetalt i 1. halvår 2017 til danske "lønmodtagere og pensionister mv.". Andelene i figuren er procent af antal nye lån i alt.