Statistiknyheder sætter fokus på de nyeste tal og tendenser i Nationalbankens statistikker. Statistiknyheder henvender sig til dig, der vil have hurtig indsigt i aktuelle finansielle data.

Bank- og realkredit

Historisk lav rente på små erhvervslån

Renten på små udlån til danske erhvervsvirksomheder er faldet gennem en årrække og er nu historisk lav.Renten på små udlån til danske erhvervsvirksomheder er faldet gennem en årrække og er nu historisk lav. I juni faldt den med 0,11 procentpoint til 3,25 pct. Renten på store erhvervslån er også faldet gennem de seneste år, men her ser faldet ud til at være fladet ud på et lavt niveau og ligger nu på 0,89 pct. Faldet i renterne gennem de seneste år stemmer overens med, at bankerne melder om øget konkurrence om erhvervskunderne.

Forskellen i renten på henholdsvis små og store udlån skyldes bl.a., at store lån oftere har en højere grad af sikkerhed. Repoudlån, som er lån udstedt med sikkerhed i værdipapirer og har kort løbetid, udgjorde fx i juni knap 30 pct. af bankernes store nye erhvervslån. Den høje sikkerhed gør, at renten på repoudlån, som i juni var på -0,29 pct., ligger markant lavere end på øvrige udlån. Den trækker derfor gennemsnitsrenten på de store udlån ned.

Bankernes rente på nye udlån til danske erhvervsvirksomheder fordelt på små og store lån

Anm.: Renter over for danske modparter i kroner. Små lån er lån op til og med 7,5 mio. kr., mens store lån er lån over 7,5 mio. kr.