Statistiknyhed sætter fokus på de nyeste tal og tendenser i Nationalbankens statistikker. Serien henvender sig til dig, der vil have hurtig indsigt i aktuelle finansielle data.

Porteføljeinvesteringer

Danskerne køber udenlandske aktier som aldrig før

Private danske investorer har samlet set købt udenlandske aktier og udenlandske investeringsforeningsbeviser for ca. 40 mia. kr. siden januar 2020. Der er ikke tidligere set så store køb af udenlandske aktier mv. hos private. Købene er sammenfaldende med, at bankerne har indført negative indlånsrenter, og at danskerne har fået udbetalt indefrosne feriepenge. Alene i de første 3 kvartaler af 2021 var købet på ca. 20 mia. kr. Det er på niveau med den nuværende rekord for hele 2020.