Statistiknyheder sætter fokus på de nyeste tal og tendenser i Nationalbankens statistikker. Statistiknyheder henvender sig til dig, der vil have hurtig indsigt i aktuelle finansielle data.

Forsikring og pension

Kønsforskelle i pensionsprodukter

Mænds pensionsopsparinger udgøres i højere grad af ugaranterede markedsrenteprodukter end kvinders. Markedsrenteprodukter kan give fleksibilitet og mere kontrol over risikoprofilen. I markedsrenteprodukter er der som udgangspunkt ikke et garanteret afkast, hvilket opvejes af potentielt højere kursgevinster på lang sigt. Udviklingen i produkterne er tæt knyttet til udsving på de finansielle markeder og dermed mere volatil.