Statistiknyhed sætter fokus på de nyeste tal og tendenser i Nationalbankens statistikker. Serien henvender sig til dig, der vil have hurtig indsigt i aktuelle finansielle data.

Penge-, valuta- og derivatmarked

Udenlandske banker dominerer pengemarkedet

Udenlandske banker er aktive i markedet for bankernes indbyrdes ud- og indlån i kroner, hvor der dagligt omsættes for 72 mia. kr. Over to tredjedele af de indenlandske bankers ind- og udlån i pengemarkedet i kroner foretages med udenlandske banker. Det viser Nationalbankens årlige pengemarkedsundersøgelse, der omfatter omsætningen i bankernes indbyrdes låneforretninger samt rentederivater i 2. kvartal.