Udlån

Udlånsstatistikken viser en opgørelse af, hvor meget gæld fx virksomheder og husholdninger har i danske banker og realkreditinstitutter, og hvilke rente- og bidragssatser de i gennemsnit betaler på deres gæld. 

Statistikken indeholder detaljerede oplysninger om udlån fordelt på bl.a. typer af udlån, modpartssektor, land, valuta og afdrag. Tallene kan bl.a. sige noget om, hvilke låntyper danske privatkunder har. Udlånsstatistikken kan derfor give indsigt i fx husholdningernes realkreditgæld, og hvor eksponerede de er over for fx stigende renter. 

Udlån i statistikbanken

Nyt om udlån på vej

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til statistikken kan du kontakte Finansiel Statistik

Andre statistikker