Statistiknyheder sætter fokus på de nyeste tal og tendenser i Nationalbankens statistikker. Statistiknyheder henvender sig til dig, der vil have hurtig indsigt i aktuelle finansielle data.

Udlånsundersøgelsen

Strammere kreditstandarder og fald i låneefterspørgslen

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal 2023 melder kreditcheferne i 8 ud af de 15 adspurgte banker, at de har strammet kreditstandarderne over for privatkunderne. Stramningerne sker samtidig med, at en stor del af de adspurgte banker oplever lavere låneefterspørgsel fra eksisterende privatkunder. Det er fortsat opbremsningen i antallet af bolighandler, som bankerne henviser til som den overvejende årsag til den lavere efterspørgsel i 1. kvartal.Banker har strammet deres kreditstandarder og oplever lavere låneefterspørgsel fra privatkunder
Anm.: Privatkunder dækker i udlånsundersøgelsen over 'Lønmodtagere, pensionister mv.' Figuren viser antal af banker, som har hhv. strammet kreditstandarden og/eller oplevet lavere låneefterspørgsel fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. 

 

|

Stigende krav til rådighedsbeløb

Flere af bankerne, som strammede deres kreditstandarder over for privatkunder i andet halvår 2022, forklarede stramningerne med, at de hævede deres krav til det minimale rådighedsbeløb. Det er fortsat et tema, da flere banker har hævet deres krav til det minimale rådighedsbeløb i 1. kvartal 2023. Herudover
har enkelte banker også strammet deres krav til løbetider på boliglån i banken for de kunder, der har en spinkel formue. Det seneste år har alle adspurgte banker foretaget tiltag, som har betydet strammere kreditstandarder.

Overordnet set forventer bankerne dog på nuværende tidspunkt, at det seneste års stramninger er tilstrækkelige. Kun få banker forventer således at stramme kreditstandarderne i 2. kvartal 2023 over for
privatkunderne.

Delte forventninger til låneefterspørgslen i 2. kvartal

Mens omtrent halvdelen af bankerne har oplevet faldende efterspørgsel fra eksisterende privatkunder i 1.
kvartal 2023, så forventer flertallet af bankerne ikke fald i efterspørgslen i 2. kvartal. Omtrent en tredjedel
af bankerne forventer et fald i efterspørgslen fra eksisterende privatkunder sammenlignet med 1. kvartal,
mens enkelte banker forventer, at efterspørgslen vil stige. 

Nogle af de banker, som forventer uændret eller stigende efterspørgsel, begrunder svaret med højere forbrugsudgifter og rentestigninger på kundernes lån. Det kan betyde, at kunderne kan få behov for at
optage lån til betaling af deres højere udgifter, hvis budgettet bliver for stramt. Øget låneefterspørgsel er
således ikke nødvendigvis udtryk for forventninger til højere aktivitet i antallet af bolighandler og øvrige investeringer.