Betalinger

Betalingsstatistikken er en kvartalsvis statistik, der giver et overblik over betalingsmarkedet i Danmark.

Statistikken udgøres af information indsamlet fra cirka 70 forskellige parter, som enten er danske banker, filialer af udenlandske banker, betalingsinstitutter, indløsere af kortbetalinger eller leverandører af kortterminaler. 

I statistikken findes bl.a. detaljerede oplysninger om brugen af betalingskort, indenlandske og grænseoverskridende (mellem Danmark og udlandet) kreditoverførsler samt en opgørelse over antallet af kontantautomater og kortterminaler i Danmark. 

Betalinger i statistikbanken

Nyt om betalinger på vej

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til statistikken kan du kontakte Finansiel Statistik

Andre statistikker