Betalingsbalancens finansielle poster

Betalingsbalancens finansielle poster er en månedlig opgørelse af finansielle transaktioner mellem Danmark og udlandet.

Betalingsbalancens finansielle poster opdeles bl.a. i direkte investeringer i egenkapital og koncernlån, porteføljeinvesteringer i aktier, investeringsforeningsbeviser og obligationer samt finansielle derivater som fx valuta- og renteswaps, Nationalbankens reserveaktiver og andre investeringer som fx lån og indskud.

Betalingsbalancen finansielle poster er en del af den samlede opgørelse af betalingsbalancen, som indeholder tre hovedposter: løbende poster, kapitaloverførsler og finansielle poster. Betalingsbalancens finansielle poster viser, hvordan overskuddet på betalingsbalancens løbende poster og kapitaloverførsler placeres i finansielle aktiver i udlandet. Ved et underskud på betalingsbalancens løbende poster viser de finansielle poster, hvordan underskuddet finansieres. Danmarks Nationalbank opgør de finansielle poster, mens de løbende poster og kapitaloverførslerne opgøres af Danmarks Statistik (link).

Statistikken opgøres i overensstemmelse med retningslinjerne i International Monetary Funds, IMF’s, betalingsbalancemanual.

Betalingsbalancens finansielle poster i statistikbanken

Nyt om betalingsbalancens finansielle poster på vej

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til statistikken kan du kontakte Finansiel Statistik

Andre statistikker