Danmarks udlandsformue

Danmarks udlandsformue er en opgørelse over Danmarks finansielle aktiver i udlandet og udlandets finansielle aktiver i Danmark, også kaldet passiverne. Udlandsformuen er et andet udtryk for kapitalbalancen.

Kapitalbalancen kaldes for udlandsformuen, når Danmarks finansielle aktiver i udlandet overstiger udlandets finansielle aktiver i Danmark. Omvendt kaldes kapitalbalancen for udlandsgælden, når udlandets finansielle aktiver i Danmark overstiger Danmarks finansielle aktiver i udlandet.

Statistikken indeholder detaljerede oplysninger om udlandsformuen (kapitalbalancen) fordelt på land, sektor, aktiver og passiver samt type af investering som fx direkte investeringer i egenkapital og porteføljeinvesteringer i værdipapirer.

Kapitalbalancen opgøres i overensstemmelse med retningslinjerne i International Monetary Funds, IMF’s, betalingsbalancemanual.

Danmarks udlandsformue i statistikbanken

Nyt om Danmarks udlandsformue på vej

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til statistikken kan du kontakte Finansiel Statistik

Andre statistikker