Hvad er FIONA og hvordan indberetter du?

Finanstilsynet og Nationalbankens fælles indberetningssystem, FIONA Online, er en webbaseret platform til indberetning af data.


Her kan du på vegne af din virksomhed indberette data, se fejllister for indberetningerne og rette fejl. Du kan indtaste data direkte, kopiere fra Excel eller indlæse en XML-fil i det format, som vi har defineret for hver indberetningstype. Du skal være oprettet som bruger og have fået en invitation, før du kan logge på FIONA Online. Send en mail til FIONA Servicedesk på fiona@nationalbanken.dk med oplysninger om, hvilke indberetninger du ønsker adgang til.

Du kan også vælge en automatiseret løsning, hvor en XML-fil sendes direkte fra system til system (se afsnittet "Teknisk materiale" under hver virksomhedstype). Hvis du ønsker en automatiseret løsning, skal der også udveksles et certifikat. Kontakt FIONA Servicedesk for at få yderligere information.

I brugervejledningen til FIONA finder du blandt andet informationer om hvordan du kommer på FIONA, opbygningen af FIONA, indsendelse af kladder og indberetninger samt maskine-til-maskine løsningen.

Brugervejledning til FIONA