Statistiknyheder sætter fokus på de nyeste tal og tendenser i Nationalbankens statistikker. Statistiknyheder henvender sig til dig, der vil have hurtig indsigt i aktuelle finansielle data.

Forsikring og pension
August 2023

Over halvdelen af pensions­sektorens investeringer er aktier

Forsikrings- og pensionsselskabernes aktieinvesteringer – både noterede og unoterede – udgør nu godt 51 pct. af deres samlede investeringer, mens de udgjorde 42 pct. i starten af 2018. Stigningen skyldes bl.a. et højere afkast på aktier end obligationer i perioden og øgede investeringer i aktier, fordi forsikrings- og pensionsselskaberne i højere grad tilbyder markedsrenteprodukter. Markedsrenteprodukterne har forskellige grader af risiko. De har samlet set en større andel af aktier i porteføljen sammenlignet med gennemsnitsrenteprodukter, som i udgangspunktet bliver investeret med lavere risiko.Godt 51 pct. aktier i forsikrings- og pensionssektorens portefølje

Anm.:

Danske forsikrings- og pensionsselskabers porteføljesammensætning i januar 2018 og juli 2023. Danske investeringsforeninger er gennemlyst, således at deres fordeling af investeringer på aktier, obligationer mv. er synlige. Find figurdata i Statistikbanken.