Investeringsfonde

Statistikken er en opgørelse over de danske investeringsfondes (UCITS) og kapitalfondes (AIF) balancer, herunder forvaltede formuer, investeringer og investorer.

Statistikken indeholder detaljerede oplysninger om bl.a. beholdninger og transaktioner for ovennævnte poster, hvilket gør det muligt at belyse danske investorers adfærd i investeringsfonde.

Data kan opdeles ud fra forskellige kriterier som fx aktiv og passiv forvaltning, risiko, sektor, land og valuta samt værdipapirtype.

Investeringsfonde i statistikbanken

Nyt om investeringsfonde på vej

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til statistikken kan du kontakte Finansiel Statistik

Andre statistikker