Statistiknyheder sætter fokus på de nyeste tal og tendenser i Nationalbankens statistikker. Statistiknyheder henvender sig til dig, der vil have hurtig indsigt i aktuelle finansielle data.

Investeringsforeninger

Tæt på ens afkast før omkostninger i aktive og passive fonde

Danske husholdninger har i 1. kvartal 2023 fået et afkast på 5,2 pct. før omkostninger i fonde, som investerer i globale aktier. Der var lille forskel i afkastene ved aktiv og passiv forvaltning; afkastet var 5,1 pct. i aktivt forvaltede fonde, mens det var 5,6 pct. i de passivt forvaltede.Positive afkast i årets 1. kvartal med lille spredning på tværs af fonde. 
Anm.: Tidsvægtede afkast før omkostninger på danske husholdningers formue i aktiefonde, som har min. 80 pct. eksponering i globale aktier. Grå prikker indikerer afkast i administrationsselskaber. Data er for danske investeringsforeninger reguleret efter ”bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger mv.” (dvs. UCITS). Find figurdata her (link).

 

|

Danske husholdninger har i 1. kvartal 2023 fået et afkast på 5,2 pct. før omkostninger i fonde, som investerer i globale aktier. Der var lille forskel i afkastene ved aktiv og passiv forvaltning; afkastet var 5,1 pct. i aktivt forvaltede fonde, mens det var 5,6 pct. i de passivt forvaltede.

Globale aktiefonde er kendetegnet ved at investere bredt i verden og har typisk et benchmark for globale aktier som fx markedsindekset MSCI World. Globale fonde er de mest populære aktiefonde blandt danske husholdninger og står med 143 mia. kr. for ca. tre fjerdedele af husholdningernes samlede formue i aktiefonde. 

Størstedelen af formuen i globale aktiefonde er forvaltet aktivt, mens 17 pct. er forvaltet passivt. Tilgangen i de passivt forvaltede fonde er steget siden starten af 2018, hvor kun 7 pct. var forvaltet passivt. I passivt forvaltede fonde vil afkastene følge afkastene i de valgte benchmarks, fordi investeringerne er sammensat, så de matcher underliggende markedsindeks. Ved aktiv forvaltning er formålet derimod at opnå højere afkast end de valgte benchmarks, og derfor vil investeringer og afkast afvige fra markedsindeksenes investeringer og afkast. 

Aktive forvaltere kan tilpasse investeringerne

Aktive forvaltere kan tilpasse sammensætningen af investeringerne, så de afviger fra sammensætningen i deres valgte benchmark; forvalterne kan med andre ord ændre vægtningen af enkelte investeringer i deres porteføljer. Aktive forvalteres mulighed for at ændre på vægtene giver større spredning i afkastene på tværs af aktivt forvaltede fonde sammenlignet med passivt forvaltede, fordi de aktive forvaltere kan have forskellige strategier. For eksempel havde de aktive forvaltere ved udgangen af 2022 en højere vægt af Novo Nordisk og en lavere vægt af Tesla sammenlignet med passive forvaltere, hvilket er to aktier, som har haft meget forskellige afkast i 2022. 

Højere omkostninger ved aktiv forvaltning

Der er forskel i omkostningerne afhængigt af forvaltningstype: Den årlige omkostningsprocent er typisk 1,5 pct. i aktivt forvaltede fonde, mens den er 0,5 pct. i passivt, med størst spredning i omkostningerne i aktivt forvaltede fonde.